За контакт: 0878 311 509 или office@irisvisia.com

За поддръжка: support@irisvisia.com

Професионален уеб дизайн
English

Сравнителна таблица на Пакети тип - Продуктов каталог

Уеб сайт пакет Продукт Старт 970 лв. Продукт Медиум 1 860 лв. Продукт Про 3 960 лв. Продукт Макс 6 380 лв. Търговец 7 690 лв. Търговец Медиум 8 780 лв. Търговец Макс 9 350 лв.
Основна характеристика
Уеб дизайн и изработка на Заглавна страница, съобразен с фирмения стил Уеб дизайн  Търговец Макс - Уеб дизайн и изработка на Заглавна страница, съобразен с фирмения стил - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Уеб дизайн и изработка на Заглавна страница, съобразен с фирмения стил - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Уеб дизайн и изработка на Заглавна страница, съобразен с фирмения стил - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Уеб дизайн и изработка на Заглавна страница, съобразен с фирмения стил - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Уеб дизайн и изработка на Заглавна страница, съобразен с фирмения стил - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Уеб дизайн и изработка на Заглавна страница, съобразен с фирмения стил - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Уеб дизайн и изработка на Заглавна страница, съобразен с фирмения стил - включено
Дизайн на вътрешни HTML страници 8 бр. 8 бр. 10 бр. 12 бр. 12 бр. 12 бр. 12 бр.
Система за управление на съдържанието (CMS) Уеб дизайн  Търговец Макс - Система за управление на съдържанието (CMS) - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Система за управление на съдържанието (CMS) - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Система за управление на съдържанието (CMS) - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Система за управление на съдържанието (CMS) - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Система за управление на съдържанието (CMS) - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Система за управление на съдържанието (CMS) - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Система за управление на съдържанието (CMS) - включено
Форма за Контакти 4 полета 4 полета 6 полета 8 полета 8 полета 8 полета 8 полета
Брояч на посетителите Уеб дизайн  Търговец Макс - Брояч на посетителите - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Брояч на посетителите - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Брояч на посетителите - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Брояч на посетителите - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Брояч на посетителите - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Брояч на посетителите - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Брояч на посетителите - включено
Опции за по-добра индексация в търсещите машини (google.com и др.) Уеб дизайн  Търговец Макс - Опции за по-добра индексация в търсещите машини (google.com и др.) - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Опции за по-добра индексация в търсещите машини (google.com и др.) - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Опции за по-добра индексация в търсещите машини (google.com и др.) - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Опции за по-добра индексация в търсещите машини (google.com и др.) - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Опции за по-добра индексация в търсещите машини (google.com и др.) - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Опции за по-добра индексация в търсещите машини (google.com и др.) - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Опции за по-добра индексация в търсещите машини (google.com и др.) - включено
SEO оптимизация за търсещи машини Уеб дизайн  Търговец Макс - SEO оптимизация за търсещи машини - изключено 1 ниво 2 ниво 4 ниво 4 ниво 4 ниво 4 ниво
Регистрация в български портали и търсачки 10 бр. 30 бр. 80 бр. 120 бр. 120 бр. 120 бр. 120 бр.
Модул Администратори
Редактиране на Личен профил Уеб дизайн  Търговец Макс - Редактиране на Личен профил - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Редактиране на Личен профил - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Редактиране на Личен профил - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Редактиране на Личен профил - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Редактиране на Личен профил - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Редактиране на Личен профил - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Редактиране на Личен профил - включено
Добавяне на потребители към група Уеб дизайн  Търговец Макс - Добавяне на потребители към група - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Добавяне на потребители към група - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Добавяне на потребители към група - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Добавяне на потребители към група - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Добавяне на потребители към група - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Добавяне на потребители към група - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Добавяне на потребители към група - включено
Списък на потребителите и техните права Уеб дизайн  Търговец Макс - Списък на потребителите и техните права - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Списък на потребителите и техните права - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Списък на потребителите и техните права - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Списък на потребителите и техните права - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Списък на потребителите и техните права - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Списък на потребителите и техните права - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Списък на потребителите и техните права - включено
Добавяне на Групи потребители и определяне на индивидуален достъп Уеб дизайн  Търговец Макс - Добавяне на Групи потребители и определяне на индивидуален достъп - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Добавяне на Групи потребители и определяне на индивидуален достъп - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Добавяне на Групи потребители и определяне на индивидуален достъп - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Добавяне на Групи потребители и определяне на индивидуален достъп - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Добавяне на Групи потребители и определяне на индивидуален достъп - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Добавяне на Групи потребители и определяне на индивидуален достъп - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Добавяне на Групи потребители и определяне на индивидуален достъп - включено
Списък на Групите и характеристики Уеб дизайн  Търговец Макс - Списък на Групите и характеристики - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Списък на Групите и характеристики - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Списък на Групите и характеристики - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Списък на Групите и характеристики - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Списък на Групите и характеристики - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Списък на Групите и характеристики - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Списък на Групите и характеристики - включено
Логове на Потребители Уеб дизайн  Търговец Макс - Логове на Потребители - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Логове на Потребители - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Логове на Потребители - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Логове на Потребители - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Логове на Потребители - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Логове на Потребители - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Логове на Потребители - включено
Логове Администратори Уеб дизайн  Търговец Макс - Логове Администратори - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Логове Администратори - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Логове Администратори - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Логове Администратори - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Логове Администратори - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Логове Администратори - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Логове Администратори - включено
Модул Продуктов Каталог
Продукт - добавяне, редактиране и сортиране Уеб дизайн  Търговец Макс - Продукт - добавяне, редактиране и сортиране - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Продукт - добавяне, редактиране и сортиране - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Продукт - добавяне, редактиране и сортиране - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Продукт - добавяне, редактиране и сортиране - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Продукт - добавяне, редактиране и сортиране - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Продукт - добавяне, редактиране и сортиране - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Продукт - добавяне, редактиране и сортиране - включено
Категории - добавяне, редактиране и сортиране Уеб дизайн  Търговец Макс - Категории - добавяне, редактиране и сортиране - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Категории - добавяне, редактиране и сортиране - изключено 2 ниво 3 ниво 4 ниво 4 ниво 5 ниво
Търсачка по ключови думи Уеб дизайн  Търговец Макс - Търсачка по ключови думи - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Търсачка по ключови думи - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Търсачка по ключови думи - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Търсачка по ключови думи - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Търсачка по ключови думи - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Търсачка по ключови думи - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Търсачка по ключови думи - включено
Скриване на продукти Уеб дизайн  Търговец Макс - Скриване на продукти - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Скриване на продукти - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Скриване на продукти - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Скриване на продукти - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Скриване на продукти - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Скриване на продукти - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Скриване на продукти - включено
Възможност за качване на повече от една снимка за продукт Уеб дизайн  Търговец Макс - Възможност за качване на повече от една снимка за продукт - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Възможност за качване на повече от една снимка за продукт - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Възможност за качване на повече от една снимка за продукт - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Възможност за качване на повече от една снимка за продукт - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Възможност за качване на повече от една снимка за продукт - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Възможност за качване на повече от една снимка за продукт - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Възможност за качване на повече от една снимка за продукт - включено
Добавяне на допълнителни снимки Уеб дизайн  Търговец Макс - Добавяне на допълнителни снимки - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Добавяне на допълнителни снимки - изключено 3 бр 6 бр 6 бр 6 бр Уеб дизайн  Търговец Макс - Добавяне на допълнителни снимки - включено
Продукт SEO - заглавие, ключови думи и описание за всеки продукт Уеб дизайн  Търговец Макс - Продукт SEO - заглавие, ключови думи и описание за всеки продукт - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Продукт SEO - заглавие, ключови думи и описание за всеки продукт - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Продукт SEO - заглавие, ключови думи и описание за всеки продукт - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Продукт SEO - заглавие, ключови думи и описание за всеки продукт - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Продукт SEO - заглавие, ключови думи и описание за всеки продукт - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Продукт SEO - заглавие, ключови думи и описание за всеки продукт - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Продукт SEO - заглавие, ключови думи и описание за всеки продукт - включено
Форма за запитване към продукт Уеб дизайн  Търговец Макс - Форма за запитване към продукт - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Форма за запитване към продукт - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Форма за запитване към продукт - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Форма за запитване към продукт - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Форма за запитване към продукт - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Форма за запитване към продукт - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Форма за запитване към продукт - включено
опция Промоционален продукт Уеб дизайн  Търговец Макс - опция Промоционален продукт - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - опция Промоционален продукт - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - опция Промоционален продукт - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - опция Промоционален продукт - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - опция Промоционален продукт - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - опция Промоционален продукт - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - опция Промоционален продукт - включено
опция ТОП продукт Уеб дизайн  Търговец Макс - опция ТОП продукт - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - опция ТОП продукт - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - опция ТОП продукт - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - опция ТОП продукт - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - опция ТОП продукт - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - опция ТОП продукт - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - опция ТОП продукт - включено
добавяне на Марки на продуктите Уеб дизайн  Търговец Макс - добавяне на Марки на продуктите - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - добавяне на Марки на продуктите - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - добавяне на Марки на продуктите - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - добавяне на Марки на продуктите - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - добавяне на Марки на продуктите - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - добавяне на Марки на продуктите - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - добавяне на Марки на продуктите - включено
Динамични параметри към категория Уеб дизайн  Търговец Макс - Динамични параметри към категория - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Динамични параметри към категория - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Динамични параметри към категория - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Динамични параметри към категория - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Динамични параметри към категория - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Динамични параметри към категория - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Динамични параметри към категория - включено
Мерни единици за продукт Уеб дизайн  Търговец Макс - Мерни единици за продукт - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Мерни единици за продукт - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Мерни единици за продукт - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Мерни единици за продукт - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Мерни единици за продукт - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Мерни единици за продукт - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Мерни единици за продукт - включено
въвеждане на Разфасовки към продукт Уеб дизайн  Търговец Макс - въвеждане на Разфасовки към продукт - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - въвеждане на Разфасовки към продукт - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - въвеждане на Разфасовки към продукт - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - въвеждане на Разфасовки към продукт - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - въвеждане на Разфасовки към продукт - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - въвеждане на Разфасовки към продукт - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - въвеждане на Разфасовки към продукт - включено
Въвеждане на продукти 20 бр. 60 бр. 120 бр. 120 бр. 120 бр. 120 бр. 120 бр.
Автоматично добавяне на воден знак върху снимките на продуктите Уеб дизайн  Търговец Макс - Автоматично добавяне на воден знак върху снимките на продуктите - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Автоматично добавяне на воден знак върху снимките на продуктите - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Автоматично добавяне на воден знак върху снимките на продуктите - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Автоматично добавяне на воден знак върху снимките на продуктите - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Автоматично добавяне на воден знак върху снимките на продуктите - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Автоматично добавяне на воден знак върху снимките на продуктите - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Автоматично добавяне на воден знак върху снимките на продуктите - включено
Модул Поръчки
Списък на поръчките с техните статуси Уеб дизайн  Търговец Макс - Списък на поръчките с техните статуси - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Списък на поръчките с техните статуси - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Списък на поръчките с техните статуси - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Списък на поръчките с техните статуси - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Списък на поръчките с техните статуси - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Списък на поръчките с техните статуси - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Списък на поръчките с техните статуси - включено
Статуси и отказ на поръчка Уеб дизайн  Търговец Макс - Статуси и отказ на поръчка - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Статуси и отказ на поръчка - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Статуси и отказ на поръчка - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Статуси и отказ на поръчка - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Статуси и отказ на поръчка - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Статуси и отказ на поръчка - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Статуси и отказ на поръчка - включено
Статус лог на поръчка Уеб дизайн  Търговец Макс - Статус лог на поръчка - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Статус лог на поръчка - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Статус лог на поръчка - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Статус лог на поръчка - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Статус лог на поръчка - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Статус лог на поръчка - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Статус лог на поръчка - включено
прикачване на документи към поръчка (договор, протокол и др.) Уеб дизайн  Търговец Макс - прикачване на документи към поръчка (договор, протокол и др.) - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - прикачване на документи към поръчка (договор, протокол и др.) - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - прикачване на документи към поръчка (договор, протокол и др.) - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - прикачване на документи към поръчка (договор, протокол и др.) - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - прикачване на документи към поръчка (договор, протокол и др.) - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - прикачване на документи към поръчка (договор, протокол и др.) - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - прикачване на документи към поръчка (договор, протокол и др.) - включено
Коментари - административни и клиентски към поръчка Уеб дизайн  Търговец Макс - Коментари - административни и клиентски към поръчка - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Коментари - административни и клиентски към поръчка - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Коментари - административни и клиентски към поръчка - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Коментари - административни и клиентски към поръчка - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Коментари - административни и клиентски към поръчка - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Коментари - административни и клиентски към поръчка - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Коментари - административни и клиентски към поръчка - включено
Подробен клиентски интерфейс за следене на поръчката Уеб дизайн  Търговец Макс - Подробен клиентски интерфейс за следене на поръчката - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Подробен клиентски интерфейс за следене на поръчката - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Подробен клиентски интерфейс за следене на поръчката - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Подробен клиентски интерфейс за следене на поръчката - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Подробен клиентски интерфейс за следене на поръчката - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Подробен клиентски интерфейс за следене на поръчката - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Подробен клиентски интерфейс за следене на поръчката - включено
Оборотни отстъпки Уеб дизайн  Търговец Макс - Оборотни отстъпки - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Оборотни отстъпки - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Оборотни отстъпки - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Оборотни отстъпки - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Оборотни отстъпки - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Оборотни отстъпки - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Оборотни отстъпки - включено
Срокови отстъпки Уеб дизайн  Търговец Макс - Срокови отстъпки - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Срокови отстъпки - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Срокови отстъпки - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Срокови отстъпки - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Срокови отстъпки - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Срокови отстъпки - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Срокови отстъпки - включено
Причини за отказ Уеб дизайн  Търговец Макс - Причини за отказ - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Причини за отказ - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Причини за отказ - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Причини за отказ - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Причини за отказ - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Причини за отказ - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Причини за отказ - включено
Модул Фирми
Добавяне на Фирма Уеб дизайн  Търговец Макс - Добавяне на Фирма - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Добавяне на Фирма - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Добавяне на Фирма - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Добавяне на Фирма - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Добавяне на Фирма - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Добавяне на Фирма - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Добавяне на Фирма - включено
Статус на фирмата Уеб дизайн  Търговец Макс - Статус на фирмата - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Статус на фирмата - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Статус на фирмата - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Статус на фирмата - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Статус на фирмата - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Статус на фирмата - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Статус на фирмата - включено
Държави и Населени места Уеб дизайн  Търговец Макс - Държави и Населени места - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Държави и Населени места - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Държави и Населени места - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Държави и Населени места - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Държави и Населени места - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Държави и Населени места - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Държави и Населени места - включено
Модул Складове и Стокови наличности
Складове - добавяне и редактиране на информация Уеб дизайн  Търговец Макс - Складове - добавяне и редактиране на информация - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Складове - добавяне и редактиране на информация - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Складове - добавяне и редактиране на информация - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Складове - добавяне и редактиране на информация - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Складове - добавяне и редактиране на информация - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Складове - добавяне и редактиране на информация - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Складове - добавяне и редактиране на информация - включено
Доставка на стока по складове Уеб дизайн  Търговец Макс - Доставка на стока по складове - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Доставка на стока по складове - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Доставка на стока по складове - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Доставка на стока по складове - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Доставка на стока по складове - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Доставка на стока по складове - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Доставка на стока по складове - включено
Складова наличност Уеб дизайн  Търговец Макс - Складова наличност - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Складова наличност - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Складова наличност - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Складова наличност - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Складова наличност - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Складова наличност - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Складова наличност - включено
Трансфер на стока между складове Уеб дизайн  Търговец Макс - Трансфер на стока между складове - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Трансфер на стока между складове - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Трансфер на стока между складове - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Трансфер на стока между складове - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Трансфер на стока между складове - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Трансфер на стока между складове - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Трансфер на стока между складове - включено
Необходими за поръчка - задаване към всеки продукт Уеб дизайн  Търговец Макс - Необходими за поръчка - задаване към всеки продукт - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Необходими за поръчка - задаване към всеки продукт - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Необходими за поръчка - задаване към всеки продукт - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Необходими за поръчка - задаване към всеки продукт - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Необходими за поръчка - задаване към всеки продукт - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Необходими за поръчка - задаване към всеки продукт - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Необходими за поръчка - задаване към всеки продукт - включено
Преоценени продукти Уеб дизайн  Търговец Макс - Преоценени продукти - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Преоценени продукти - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Преоценени продукти - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Преоценени продукти - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Преоценени продукти - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Преоценени продукти - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Преоценени продукти - включено
Бракувани стоки Уеб дизайн  Търговец Макс - Бракувани стоки - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Бракувани стоки - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Бракувани стоки - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Бракувани стоки - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Бракувани стоки - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Бракувани стоки - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Бракувани стоки - включено
Партиди към доставка Уеб дизайн  Търговец Макс - Партиди към доставка - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Партиди към доставка - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Партиди към доставка - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Партиди към доставка - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Партиди към доставка - изключено Уеб дизайн  Търговец Макс - Партиди към доставка - включено Уеб дизайн  Търговец Макс - Партиди към доставка - включено
Безплатно към пакета
Интернет реклама на стойност 491 лв. 800 лв. 1 600 лв. 2 500 лв. 2 800 лв. 3 100 лв. 3 500 лв.
  970 лв. Продукт Старт 1 860 лв. Продукт Медиум 3 960 лв. Продукт Про 6 380 лв. Продукт Макс 7 690 лв. Търговец 8 780 лв. Търговец Медиум 9 350 лв. Търговец Макс