За контакт: 0878 311 509 или office@irisvisia.com

За поддръжка: support@irisvisia.com

Професионален уеб дизайн
English

E-mail маркетинг кампания

E-mail маркетинг. Базира се на технологията на електронната поща и е изключително ефикасно средство за достигане до целевите групи, дори до конкретен потребител. Осъществява се персонализирана комуникация между рекламодател и клиент/и. По пощата може да се изпращат рекламни писма (вкл. и индивидуални), а също и да се прикрепят рекламни анонси към всяко едно писмо, изпратено през даден mail-сървър. В преобладаващата си част безплатните уеб-пощи поддържат HTML парсери, което позволява рекламните послания да съдържат активни препратки, визуални изображения и мултимедиа (а също защитава сайтовете от неправомерен достъп).

E-mail кампания. Най-силното средство да задържите вашите клиенти.Чрез добре изработена имейл стратегия вие ще сте в близък контакт с вашите клиенти и ще затвърдите доверието което сте създали и най-вече увеличите приходите си от редовни клиенти.Една имейл кампания може да бъде ежедневна, седмична или месечна, всичко зависи най-вече от продуктите които продавате.Структората на емайла може да бъде много разнообразна от новини до съвети за употреба и експлоатиране за вашите продукти.

Пощенски списъци. Пощенските списъци (mаiling list-и) съдържат информация за e-mail адреси на хора (понякога и друга информация), които са изявили желание да получават даден вид информация или продукти от определен сайт. Пощенските списъци се поддържат автоматизирано с помощта на специализиран софтуер за управление на пощенски списъци.

Auto Responders. (Автоматично генерирани и отговарящи съобщения)

Alert Messages. (Напомнящи / Предупредителни съобщения)

News Letters. (Съобщения съдържащи Новини и Рекламна / PR информация)

Confirmation Letters. (Съобщения потвърждаващи дадено предходно действие, като изпратена заявка, форма за обратна връзка и други подобни случаи) Пощенските списъци основно са използват за:
  • Newsletters. Нюзлетъри - Обикновено това са списъци, в които всеки може да се записва свободно, но само администратора (модератора) може да изпраща писма на хората в списъка. Това са публични списъци. Съществуват и частни нюзлетъри (закрити), в които записванията се контролират от модератора.
  • Дискусионни групи. - Това са дискусионни форми, провеждани по e-mail. Всеки коментар изпратен от един от членовете на групата се изпраща до всички останали члевнове. Дискусионните групи имат много добър потенциал при изграждане на учебни форми и комуникация в затворени общности (B2B - комуникация). Представители на фирмата както и по-напреднали подребители споделят информация с клиентите в свободна или стегната форма. Групите изграждат лялност у потребителите и предоставят в значителна степен поддръжка на клиентите (customer support). Това е една от секциите за повишаване на доверието у клиента.

Автореспондери или автоботове.Този тип програми автоматично изпращат дадена информация по e-mail когато получат e-mail съобщение от посетителя. По-интелигентните автоботовете изпращат различни съобщения в зависимост от думата, която сте поствили в полето Subject.В Internet услугата автореспондер се предлага обикновено срещу заплащане, но редом с платената форма съществуват и безплатни форми на ботове.

Набиране на абонати

  • Най-добрият начин да се снабдите с аботнати е като насочвате посетителите да се регистрират
  • Предлагайте стимули за регистриране
  • В процеса на регистрация ги питайте дали биха желали да получават нюзлетъри