За контакт: 0878 311 509 или office@irisvisia.com

За поддръжка: support@irisvisia.com

Професионален уеб дизайн
English

Co - location

Колокиране e услуга, която дава възможност за технологично разполагане на телекомуникационно оборудване в специално оборудваната за целта. Услугата покрива широк спектър от решения, като основното е, че се осигурява отлична телекомуникационна свързаност, в това число и с ресурси не само в областта на Интернет-решенията. Залата е осигурена с климатик, резервирано електрическо захранване, бензинов генератор и UPS, както и всички необходими условия и опции за разполагане на техника. За повече информация, разговор по конкретен проект, консултации и предложения - потърсете ни.

Допълнителни услуги

Co-Location

Наименование Количество цена за Регистрация
без ДДС
566 Почасова техническа помощ / час За клиенти изискващи задълбочени оптимизации и настройки извън безплатно предостaвяната поддръжка 42,00 лв.
567 Ежемесечен абонамент Ежемесечен абонамент за техническа помощ 95,00 лв.
нагоре