За контакт: 0878 311 509 или office@irisvisia.com

За поддръжка: support@irisvisia.com

Професионален уеб дизайн
English

Уеб сайт на лизинг

Параметри на кредита

Сума 9 350 лв.
Срок на кредита (месеци) 6
Промоционален период (месеци) 0
Промоционална лихва (%) 0,00
Лихва за останалия срок (%) 3
Гратисен период (месеци) 0
Погасителен план анюитетни вноски

Такси и комисиони

Първоначални
Такса кандидатстване 20,00 сума
Такса управление/обработка 1,50 %
Други такси 0,00
Годишни
Годишна такса управление 1,50 %
Други годишни такси 0,00
Месец Дата Главница

Месечна вноска

Такси и комисиони Остатък главница Разход
Лихва Главница Общо
0 09.08.2020 9 350,00 0,00 0,00 0,00 160,25 9 350,00 -9 189,75 
1 09.09.2020 9 350,00 23,38 1 548,62 1 572,00 - 7 801,38 1 572,00
2 09.10.2020 7 801,38 19,50 1 552,49 1 572,00 - 6 248,88 1 572,00
3 09.11.2020 6 248,88 15,62 1 556,37 1 572,00 - 4 692,51 1 572,00
4 09.12.2020 4 692,51 11,73 1 560,27 1 572,00 - 3 132,24 1 572,00
5 09.01.2021 3 132,24 7,83 1 564,17 1 572,00 - 1 568,08 1 572,00
6 09.02.2021 1 568,08 3,92 1 568,08 1 572,00 - -0,00 1 572,00