За контакт: 0878 311 509 или office@irisvisia.com

За поддръжка: support@irisvisia.com

Професионален уеб дизайн
English

Уеб сайт на лизинг

Параметри на кредита

Сума 8 780 лв.
Срок на кредита (месеци) 6
Промоционален период (месеци) 0
Промоционална лихва (%) 0,00
Лихва за останалия срок (%) 3
Гратисен период (месеци) 0
Погасителен план анюитетни вноски

Такси и комисиони

Първоначални
Такса кандидатстване 20,00 сума
Такса управление/обработка 1,50 %
Други такси 0,00
Годишни
Годишна такса управление 1,50 %
Други годишни такси 0,00
Месец Дата Главница

Месечна вноска

Такси и комисиони Остатък главница Разход
Лихва Главница Общо
0 14.06.2024 8 780,00 0,00 0,00 0,00 151,70 8 780,00 -8 628,30 
1 14.07.2024 8 780,00 21,95 1 454,21 1 476,16 - 7 325,79 1 476,16
2 14.08.2024 7 325,79 18,31 1 457,85 1 476,16 - 5 867,94 1 476,16
3 14.09.2024 5 867,94 14,67 1 461,49 1 476,16 - 4 406,44 1 476,16
4 14.10.2024 4 406,44 11,02 1 465,15 1 476,16 - 2 941,29 1 476,16
5 14.11.2024 2 941,29 7,35 1 468,81 1 476,16 - 1 472,48 1 476,16
6 14.12.2024 1 472,48 3,68 1 472,48 1 476,16 - -0,00 1 476,16