За контакт: 0878 311 509 или office@irisvisia.com

За поддръжка: support@irisvisia.com

Професионален уеб дизайн
English

Уеб сайт на лизинг

Параметри на кредита

Сума 7 690 лв.
Срок на кредита (месеци) 6
Промоционален период (месеци) 0
Промоционална лихва (%) 0,00
Лихва за останалия срок (%) 3
Гратисен период (месеци) 0
Погасителен план анюитетни вноски

Такси и комисиони

Първоначални
Такса кандидатстване 20,00 сума
Такса управление/обработка 1,50 %
Други такси 0,00
Годишни
Годишна такса управление 1,50 %
Други годишни такси 0,00
Месец Дата Главница

Месечна вноска

Такси и комисиони Остатък главница Разход
Лихва Главница Общо
0 24.04.2024 7 690,00 0,00 0,00 0,00 135,35 7 690,00 -7 554,65 
1 24.05.2024 7 690,00 19,23 1 273,68 1 292,90 - 6 416,32 1 292,90
2 24.06.2024 6 416,32 16,04 1 276,86 1 292,90 - 5 139,46 1 292,90
3 24.07.2024 5 139,46 12,85 1 280,06 1 292,90 - 3 859,40 1 292,90
4 24.08.2024 3 859,40 9,65 1 283,26 1 292,90 - 2 576,14 1 292,90
5 24.09.2024 2 576,14 6,44 1 286,46 1 292,90 - 1 289,68 1 292,90
6 24.10.2024 1 289,68 3,22 1 289,68 1 292,90 - -0,00 1 292,90