За контакт: 0878 311 509 или office@irisvisia.com

За поддръжка: support@irisvisia.com

Професионален уеб дизайн
English

Уеб сайт на лизинг

Параметри на кредита

Сума 4 900 лв.
Срок на кредита (месеци) 6
Промоционален период (месеци) 0
Промоционална лихва (%) 0,00
Лихва за останалия срок (%) 3
Гратисен период (месеци) 0
Погасителен план анюитетни вноски

Такси и комисиони

Първоначални
Такса кандидатстване 20,00 сума
Такса управление/обработка 1,50 %
Други такси 0,00
Годишни
Годишна такса управление 1,50 %
Други годишни такси 0,00
Месец Дата Главница

Месечна вноска

Такси и комисиони Остатък главница Разход
Лихва Главница Общо
0 07.06.2023 4 900,00 0,00 0,00 0,00 93,50 4 900,00 -4 806,50 
1 07.07.2023 4 900,00 12,25 811,58 823,83 - 4 088,42 823,83
2 07.08.2023 4 088,42 10,22 813,61 823,83 - 3 274,82 823,83
3 07.09.2023 3 274,82 8,19 815,64 823,83 - 2 459,18 823,83
4 07.10.2023 2 459,18 6,15 817,68 823,83 - 1 641,50 823,83
5 07.11.2023 1 641,50 4,10 819,72 823,83 - 821,77 823,83
6 07.12.2023 821,77 2,05 821,77 823,83 - -0,00 823,83