За контакт: 0878 311 509 или office@irisvisia.com

За поддръжка: support@irisvisia.com

Професионален уеб дизайн
English

Уеб сайт на лизинг

Параметри на кредита

Сума 2 900 лв.
Срок на кредита (месеци) 6
Промоционален период (месеци) 0
Промоционална лихва (%) 0,00
Лихва за останалия срок (%) 3
Гратисен период (месеци) 0
Погасителен план анюитетни вноски

Такси и комисиони

Първоначални
Такса кандидатстване 20,00 сума
Такса управление/обработка 1,50 %
Други такси 0,00
Годишни
Годишна такса управление 1,50 %
Други годишни такси 0,00
Месец Дата Главница

Месечна вноска

Такси и комисиони Остатък главница Разход
Лихва Главница Общо
0 07.06.2023 2 900,00 0,00 0,00 0,00 63,50 2 900,00 -2 836,50 
1 07.07.2023 2 900,00 7,25 480,32 487,57 - 2 419,68 487,57
2 07.08.2023 2 419,68 6,05 481,52 487,57 - 1 938,16 487,57
3 07.09.2023 1 938,16 4,85 482,73 487,57 - 1 455,43 487,57
4 07.10.2023 1 455,43 3,64 483,93 487,57 - 971,50 487,57
5 07.11.2023 971,50 2,43 485,14 487,57 - 486,36 487,57
6 07.12.2023 486,36 1,22 486,36 487,57 - -0,00 487,57