За контакт: 0878 311 509 или office@irisvisia.com

За поддръжка: support@irisvisia.com

Професионален уеб дизайн
English

Уеб сайт на лизинг

Параметри на кредита

Сума 2 980 лв.
Срок на кредита (месеци) 6
Промоционален период (месеци) 0
Промоционална лихва (%) 0,00
Лихва за останалия срок (%) 3
Гратисен период (месеци) 0
Погасителен план анюитетни вноски

Такси и комисиони

Първоначални
Такса кандидатстване 20,00 сума
Такса управление/обработка 1,50 %
Други такси 0,00
Годишни
Годишна такса управление 1,50 %
Други годишни такси 0,00
Месец Дата Главница

Месечна вноска

Такси и комисиони Остатък главница Разход
Лихва Главница Общо
0 01.12.2023 2 980,00 0,00 0,00 0,00 64,70 2 980,00 -2 915,30 
1 01.01.2024 2 980,00 7,45 493,57 501,02 - 2 486,43 501,02
2 01.02.2024 2 486,43 6,22 494,81 501,02 - 1 991,62 501,02
3 01.03.2024 1 991,62 4,98 496,04 501,02 - 1 495,58 501,02
4 01.04.2024 1 495,58 3,74 497,28 501,02 - 998,30 501,02
5 01.05.2024 998,30 2,50 498,53 501,02 - 499,77 501,02
6 01.06.2024 499,77 1,25 499,77 501,02 - -0,00 501,02