За контакт: 0878 311 509 или office@irisvisia.com

За поддръжка: support@irisvisia.com

Професионален уеб дизайн
English

Уеб сайт на лизинг

Параметри на кредита

Сума 3 980 лв.
Срок на кредита (месеци) 6
Промоционален период (месеци) 0
Промоционална лихва (%) 0,00
Лихва за останалия срок (%) 3
Гратисен период (месеци) 0
Погасителен план анюитетни вноски

Такси и комисиони

Първоначални
Такса кандидатстване 20,00 сума
Такса управление/обработка 1,50 %
Други такси 0,00
Годишни
Годишна такса управление 1,50 %
Други годишни такси 0,00
Месец Дата Главница

Месечна вноска

Такси и комисиони Остатък главница Разход
Лихва Главница Общо
0 20.09.2019 3 980,00 0,00 0,00 0,00 79,70 3 980,00 -3 900,30 
1 20.10.2019 3 980,00 9,95 659,20 669,15 - 3 320,80 669,15
2 20.11.2019 3 320,80 8,30 660,85 669,15 - 2 659,95 669,15
3 20.12.2019 2 659,95 6,65 662,50 669,15 - 1 997,45 669,15
4 20.01.2020 1 997,45 4,99 664,16 669,15 - 1 333,30 669,15
5 20.02.2020 1 333,30 3,33 665,82 669,15 - 667,48 669,15
6 20.03.2020 667,48 1,67 667,48 669,15 - -0,00 669,15