За контакт: 0878 311 509 или office@irisvisia.com

За поддръжка: support@irisvisia.com

Професионален уеб дизайн
English

Уеб сайт на лизинг

Параметри на кредита

Сума 1 400 лв.
Срок на кредита (месеци) 6
Промоционален период (месеци) 0
Промоционална лихва (%) 0,00
Лихва за останалия срок (%) 3
Гратисен период (месеци) 0
Погасителен план анюитетни вноски

Такси и комисиони

Първоначални
Такса кандидатстване 20,00 сума
Такса управление/обработка 1,50 %
Други такси 0,00
Годишни
Годишна такса управление 1,50 %
Други годишни такси 0,00
Месец Дата Главница

Месечна вноска

Такси и комисиони Остатък главница Разход
Лихва Главница Общо
0 22.09.2023 1 400,00 0,00 0,00 0,00 41,00 1 400,00 -1 359,00 
1 22.10.2023 1 400,00 3,50 231,88 235,38 - 1 168,12 235,38
2 22.11.2023 1 168,12 2,92 232,46 235,38 - 935,66 235,38
3 22.12.2023 935,66 2,34 233,04 235,38 - 702,62 235,38
4 22.01.2024 702,62 1,76 233,62 235,38 - 469,00 235,38
5 22.02.2024 469,00 1,17 234,21 235,38 - 234,79 235,38
6 22.03.2024 234,79 0,59 234,79 235,38 - -0,00 235,38