За контакт: 0878 311 509 или office@irisvisia.com

За поддръжка: support@irisvisia.com

Професионален уеб дизайн
English

Уеб сайт на лизинг

Параметри на кредита

Сума 890 лв.
Срок на кредита (месеци) 6
Промоционален период (месеци) 0
Промоционална лихва (%) 0,00
Лихва за останалия срок (%) 3
Гратисен период (месеци) 0
Погасителен план анюитетни вноски

Такси и комисиони

Първоначални
Такса кандидатстване 20,00 сума
Такса управление/обработка 1,50 %
Други такси 0,00
Годишни
Годишна такса управление 1,50 %
Други годишни такси 0,00
Месец Дата Главница

Месечна вноска

Такси и комисиони Остатък главница Разход
Лихва Главница Общо
0 07.06.2023 890,00 0,00 0,00 0,00 33,35 890,00 -856,65 
1 07.07.2023 890,00 2,23 147,41 149,63 - 742,59 149,63
2 07.08.2023 742,59 1,86 147,78 149,63 - 594,81 149,63
3 07.09.2023 594,81 1,49 148,15 149,63 - 446,67 149,63
4 07.10.2023 446,67 1,12 148,52 149,63 - 298,15 149,63
5 07.11.2023 298,15 0,75 148,89 149,63 - 149,26 149,63
6 07.12.2023 149,26 0,37 149,26 149,63 - -0,00 149,63