За контакт: 0878 311 509 или office@irisvisia.com

За поддръжка: support@irisvisia.com

Професионален уеб дизайн
English

Уеб сайт на лизинг

Параметри на кредита

Сума 3 950 лв.
Срок на кредита (месеци) 6
Промоционален период (месеци) 0
Промоционална лихва (%) 0,00
Лихва за останалия срок (%) 3
Гратисен период (месеци) 0
Погасителен план анюитетни вноски

Такси и комисиони

Първоначални
Такса кандидатстване 20,00 сума
Такса управление/обработка 1,50 %
Други такси 0,00
Годишни
Годишна такса управление 1,50 %
Други годишни такси 0,00
Месец Дата Главница

Месечна вноска

Такси и комисиони Остатък главница Разход
Лихва Главница Общо
0 20.09.2019 3 950,00 0,00 0,00 0,00 79,25 3 950,00 -3 870,75 
1 20.10.2019 3 950,00 9,88 654,23 664,11 - 3 295,77 664,11
2 20.11.2019 3 295,77 8,24 655,87 664,11 - 2 639,90 664,11
3 20.12.2019 2 639,90 6,60 657,51 664,11 - 1 982,40 664,11
4 20.01.2020 1 982,40 4,96 659,15 664,11 - 1 323,25 664,11
5 20.02.2020 1 323,25 3,31 660,80 664,11 - 662,45 664,11
6 20.03.2020 662,45 1,66 662,45 664,11 - -0,00 664,11