За контакт: 0878 311 509 или office@irisvisia.com

За поддръжка: support@irisvisia.com

Професионален уеб дизайн
English

Уеб сайт на лизинг

Параметри на кредита

Сума 1 680 лв.
Срок на кредита (месеци) 6
Промоционален период (месеци) 0
Промоционална лихва (%) 0,00
Лихва за останалия срок (%) 3
Гратисен период (месеци) 0
Погасителен план анюитетни вноски

Такси и комисиони

Първоначални
Такса кандидатстване 20,00 сума
Такса управление/обработка 1,50 %
Други такси 0,00
Годишни
Годишна такса управление 1,50 %
Други годишни такси 0,00
Месец Дата Главница

Месечна вноска

Такси и комисиони Остатък главница Разход
Лихва Главница Общо
0 22.01.2022 1 680,00 0,00 0,00 0,00 45,20 1 680,00 -1 634,80 
1 22.02.2022 1 680,00 4,20 278,26 282,46 - 1 401,74 282,46
2 22.03.2022 1 401,74 3,50 278,95 282,46 - 1 122,79 282,46
3 22.04.2022 1 122,79 2,81 279,65 282,46 - 843,15 282,46
4 22.05.2022 843,15 2,11 280,35 282,46 - 562,80 282,46
5 22.06.2022 562,80 1,41 281,05 282,46 - 281,75 282,46
6 22.07.2022 281,75 0,70 281,75 282,46 - -0,00 282,46