За контакт: 0878 311 509 или office@irisvisia.com

За поддръжка: support@irisvisia.com

Професионален уеб дизайн
English

Уеб сайт на лизинг

Параметри на кредита

Сума 4 800 лв.
Срок на кредита (месеци) 6
Промоционален период (месеци) 0
Промоционална лихва (%) 0,00
Лихва за останалия срок (%) 3
Гратисен период (месеци) 0
Погасителен план анюитетни вноски

Такси и комисиони

Първоначални
Такса кандидатстване 20,00 сума
Такса управление/обработка 1,50 %
Други такси 0,00
Годишни
Годишна такса управление 1,50 %
Други годишни такси 0,00
Месец Дата Главница

Месечна вноска

Такси и комисиони Остатък главница Разход
Лихва Главница Общо
0 14.06.2024 4 800,00 0,00 0,00 0,00 92,00 4 800,00 -4 708,00 
1 14.07.2024 4 800,00 12,00 795,01 807,01 - 4 004,99 807,01
2 14.08.2024 4 004,99 10,01 797,00 807,01 - 3 207,98 807,01
3 14.09.2024 3 207,98 8,02 798,99 807,01 - 2 408,99 807,01
4 14.10.2024 2 408,99 6,02 800,99 807,01 - 1 608,00 807,01
5 14.11.2024 1 608,00 4,02 802,99 807,01 - 805,00 807,01
6 14.12.2024 805,00 2,01 805,00 807,01 - -0,00 807,01