За контакт: 0878 311 509 или office@irisvisia.com

За поддръжка: support@irisvisia.com

Професионален уеб дизайн
English

Уеб сайт на лизинг

Параметри на кредита

Сума 2 200 лв.
Срок на кредита (месеци) 6
Промоционален период (месеци) 0
Промоционална лихва (%) 0,00
Лихва за останалия срок (%) 3
Гратисен период (месеци) 0
Погасителен план анюитетни вноски

Такси и комисиони

Първоначални
Такса кандидатстване 20,00 сума
Такса управление/обработка 1,50 %
Други такси 0,00
Годишни
Годишна такса управление 1,50 %
Други годишни такси 0,00
Месец Дата Главница

Месечна вноска

Такси и комисиони Остатък главница Разход
Лихва Главница Общо
0 07.06.2023 2 200,00 0,00 0,00 0,00 53,00 2 200,00 -2 147,00 
1 07.07.2023 2 200,00 5,50 364,38 369,88 - 1 835,62 369,88
2 07.08.2023 1 835,62 4,59 365,29 369,88 - 1 470,33 369,88
3 07.09.2023 1 470,33 3,68 366,21 369,88 - 1 104,12 369,88
4 07.10.2023 1 104,12 2,76 367,12 369,88 - 737,00 369,88
5 07.11.2023 737,00 1,84 368,04 369,88 - 368,96 369,88
6 07.12.2023 368,96 0,92 368,96 369,88 - -0,00 369,88