За контакт: 0878 311 509 или office@irisvisia.com

За поддръжка: support@irisvisia.com

Професионален уеб дизайн
English

Уеб сайт на лизинг

Параметри на кредита

Сума 2 200 лв.
Срок на кредита (месеци) 6
Промоционален период (месеци) 0
Промоционална лихва (%) 0,00
Лихва за останалия срок (%) 3
Гратисен период (месеци) 0
Погасителен план анюитетни вноски

Такси и комисиони

Първоначални
Такса кандидатстване 20,00 сума
Такса управление/обработка 1,50 %
Други такси 0,00
Годишни
Годишна такса управление 1,50 %
Други годишни такси 0,00
Месец Дата Главница

Месечна вноска

Такси и комисиони Остатък главница Разход
Лихва Главница Общо
0 22.09.2020 2 200,00 0,00 0,00 0,00 53,00 2 200,00 -2 147,00 
1 22.10.2020 2 200,00 5,50 364,38 369,88 - 1 835,62 369,88
2 22.11.2020 1 835,62 4,59 365,29 369,88 - 1 470,33 369,88
3 22.12.2020 1 470,33 3,68 366,21 369,88 - 1 104,12 369,88
4 22.01.2021 1 104,12 2,76 367,12 369,88 - 737,00 369,88
5 22.02.2021 737,00 1,84 368,04 369,88 - 368,96 369,88
6 22.03.2021 368,96 0,92 368,96 369,88 - -0,00 369,88