За контакт: 0878 311 509 или office@irisvisia.com

За поддръжка: support@irisvisia.com

Професионален уеб дизайн
English

Уеб сайт на лизинг

Параметри на кредита

Сума 1 200 лв.
Срок на кредита (месеци) 6
Промоционален период (месеци) 0
Промоционална лихва (%) 0,00
Лихва за останалия срок (%) 3
Гратисен период (месеци) 0
Погасителен план анюитетни вноски

Такси и комисиони

Първоначални
Такса кандидатстване 20,00 сума
Такса управление/обработка 1,50 %
Други такси 0,00
Годишни
Годишна такса управление 1,50 %
Други годишни такси 0,00
Месец Дата Главница

Месечна вноска

Такси и комисиони Остатък главница Разход
Лихва Главница Общо
0 01.12.2023 1 200,00 0,00 0,00 0,00 38,00 1 200,00 -1 162,00 
1 01.01.2024 1 200,00 3,00 198,75 201,75 - 1 001,25 201,75
2 01.02.2024 1 001,25 2,50 199,25 201,75 - 802,00 201,75
3 01.03.2024 802,00 2,00 199,75 201,75 - 602,25 201,75
4 01.04.2024 602,25 1,51 200,25 201,75 - 402,00 201,75
5 01.05.2024 402,00 1,00 200,75 201,75 - 201,25 201,75
6 01.06.2024 201,25 0,50 201,25 201,75 - -0,00 201,75