За контакт: 0878 311 509 или office@irisvisia.com

За поддръжка: support@irisvisia.com

Професионален уеб дизайн
English

Уеб сайт на лизинг

Параметри на кредита

Сума 3 850 лв.
Срок на кредита (месеци) 6
Промоционален период (месеци) 0
Промоционална лихва (%) 0,00
Лихва за останалия срок (%) 3
Гратисен период (месеци) 0
Погасителен план анюитетни вноски

Такси и комисиони

Първоначални
Такса кандидатстване 20,00 сума
Такса управление/обработка 1,50 %
Други такси 0,00
Годишни
Годишна такса управление 1,50 %
Други годишни такси 0,00
Месец Дата Главница

Месечна вноска

Такси и комисиони Остатък главница Разход
Лихва Главница Общо
0 26.02.2024 3 850,00 0,00 0,00 0,00 77,75 3 850,00 -3 772,25 
1 26.03.2024 3 850,00 9,63 637,67 647,29 - 3 212,33 647,29
2 26.04.2024 3 212,33 8,03 639,26 647,29 - 2 573,07 647,29
3 26.05.2024 2 573,07 6,43 640,86 647,29 - 1 932,21 647,29
4 26.06.2024 1 932,21 4,83 642,46 647,29 - 1 289,75 647,29
5 26.07.2024 1 289,75 3,22 644,07 647,29 - 645,68 647,29
6 26.08.2024 645,68 1,61 645,68 647,29 - -0,00 647,29