За контакт: 0878 311 509 или office@irisvisia.com

За поддръжка: support@irisvisia.com

Професионален уеб дизайн
English

Уеб сайт на лизинг

Параметри на кредита

Сума 840 лв.
Срок на кредита (месеци) 6
Промоционален период (месеци) 0
Промоционална лихва (%) 0,00
Лихва за останалия срок (%) 3
Гратисен период (месеци) 0
Погасителен план анюитетни вноски

Такси и комисиони

Първоначални
Такса кандидатстване 20,00 сума
Такса управление/обработка 1,50 %
Други такси 0,00
Годишни
Годишна такса управление 1,50 %
Други годишни такси 0,00
Месец Дата Главница

Месечна вноска

Такси и комисиони Остатък главница Разход
Лихва Главница Общо
0 14.06.2024 840,00 0,00 0,00 0,00 32,60 840,00 -807,40 
1 14.07.2024 840,00 2,10 139,13 141,23 - 700,87 141,23
2 14.08.2024 700,87 1,75 139,48 141,23 - 561,40 141,23
3 14.09.2024 561,40 1,40 139,82 141,23 - 421,57 141,23
4 14.10.2024 421,57 1,05 140,17 141,23 - 281,40 141,23
5 14.11.2024 281,40 0,70 140,52 141,23 - 140,88 141,23
6 14.12.2024 140,88 0,35 140,88 141,23 - -0,00 141,23