За контакт: 0878 311 509 или office@irisvisia.com

За поддръжка: support@irisvisia.com

Професионален уеб дизайн
English

Уеб сайт на лизинг

Параметри на кредита

Сума 6 380 лв.
Срок на кредита (месеци) 6
Промоционален период (месеци) 0
Промоционална лихва (%) 0,00
Лихва за останалия срок (%) 3
Гратисен период (месеци) 0
Погасителен план анюитетни вноски

Такси и комисиони

Първоначални
Такса кандидатстване 20,00 сума
Такса управление/обработка 1,50 %
Други такси 0,00
Годишни
Годишна такса управление 1,50 %
Други годишни такси 0,00
Месец Дата Главница

Месечна вноска

Такси и комисиони Остатък главница Разход
Лихва Главница Общо
0 20.09.2019 6 380,00 0,00 0,00 0,00 115,70 6 380,00 -6 264,30 
1 20.10.2019 6 380,00 15,95 1 056,71 1 072,66 - 5 323,29 1 072,66
2 20.11.2019 5 323,29 13,31 1 059,35 1 072,66 - 4 263,94 1 072,66
3 20.12.2019 4 263,94 10,66 1 062,00 1 072,66 - 3 201,95 1 072,66
4 20.01.2020 3 201,95 8,00 1 064,65 1 072,66 - 2 137,30 1 072,66
5 20.02.2020 2 137,30 5,34 1 067,31 1 072,66 - 1 069,98 1 072,66
6 20.03.2020 1 069,98 2,67 1 069,98 1 072,66 - -0,00 1 072,66