За контакт: 0878 311 509 или office@irisvisia.com

За поддръжка: support@irisvisia.com

Професионален уеб дизайн
English

Уеб сайт на лизинг

Параметри на кредита

Сума 3 960 лв.
Срок на кредита (месеци) 6
Промоционален период (месеци) 0
Промоционална лихва (%) 0,00
Лихва за останалия срок (%) 3
Гратисен период (месеци) 0
Погасителен план анюитетни вноски

Такси и комисиони

Първоначални
Такса кандидатстване 20,00 сума
Такса управление/обработка 1,50 %
Други такси 0,00
Годишни
Годишна такса управление 1,50 %
Други годишни такси 0,00
Месец Дата Главница

Месечна вноска

Такси и комисиони Остатък главница Разход
Лихва Главница Общо
0 07.06.2023 3 960,00 0,00 0,00 0,00 79,40 3 960,00 -3 880,60 
1 07.07.2023 3 960,00 9,90 655,89 665,79 - 3 304,11 665,79
2 07.08.2023 3 304,11 8,26 657,53 665,79 - 2 646,59 665,79
3 07.09.2023 2 646,59 6,62 659,17 665,79 - 1 987,42 665,79
4 07.10.2023 1 987,42 4,97 660,82 665,79 - 1 326,60 665,79
5 07.11.2023 1 326,60 3,32 662,47 665,79 - 664,13 665,79
6 07.12.2023 664,13 1,66 664,13 665,79 - -0,00 665,79