За контакт: 0878 311 509 или office@irisvisia.com

За поддръжка: support@irisvisia.com

Професионален уеб дизайн
English

Уеб сайт на лизинг

Параметри на кредита

Сума 1 860 лв.
Срок на кредита (месеци) 6
Промоционален период (месеци) 0
Промоционална лихва (%) 0,00
Лихва за останалия срок (%) 3
Гратисен период (месеци) 0
Погасителен план анюитетни вноски

Такси и комисиони

Първоначални
Такса кандидатстване 20,00 сума
Такса управление/обработка 1,50 %
Други такси 0,00
Годишни
Годишна такса управление 1,50 %
Други годишни такси 0,00
Месец Дата Главница

Месечна вноска

Такси и комисиони Остатък главница Разход
Лихва Главница Общо
0 07.06.2023 1 860,00 0,00 0,00 0,00 47,90 1 860,00 -1 812,10 
1 07.07.2023 1 860,00 4,65 308,07 312,72 - 1 551,93 312,72
2 07.08.2023 1 551,93 3,88 308,84 312,72 - 1 243,09 312,72
3 07.09.2023 1 243,09 3,11 309,61 312,72 - 933,48 312,72
4 07.10.2023 933,48 2,33 310,38 312,72 - 623,10 312,72
5 07.11.2023 623,10 1,56 311,16 312,72 - 311,94 312,72
6 07.12.2023 311,94 0,78 311,94 312,72 - -0,00 312,72