За контакт: 0878 311 509 или office@irisvisia.com

За поддръжка: support@irisvisia.com

Професионален уеб дизайн
English

Уеб сайт на лизинг

Параметри на кредита

Сума 970 лв.
Срок на кредита (месеци) 3
Промоционален период (месеци) 0
Промоционална лихва (%) 0,00
Лихва за останалия срок (%) 3
Гратисен период (месеци) 0
Погасителен план анюитетни вноски

Такси и комисиони

Първоначални
Такса кандидатстване 20,00 сума
Такса управление/обработка 1,50 %
Други такси 0,00
Годишни
Годишна такса управление 1,50 %
Други годишни такси 0,00
Месец Дата Главница

Месечна вноска

Такси и комисиони Остатък главница Разход
Лихва Главница Общо
0 14.06.2024 970,00 0,00 0,00 0,00 34,55 970,00 -935,45 
1 14.07.2024 970,00 2,43 322,53 324,95 - 647,47 324,95
2 14.08.2024 647,47 1,62 323,33 324,95 - 324,14 324,95
3 14.09.2024 324,14 0,81 324,14 324,95 - -0,00 324,95