За контакт: 0878 311 509 или office@irisvisia.com

За поддръжка: support@irisvisia.com

Професионален уеб дизайн
English

Уеб сайт на лизинг

Параметри на кредита

Сума 4 760 лв.
Срок на кредита (месеци) 6
Промоционален период (месеци) 0
Промоционална лихва (%) 0,00
Лихва за останалия срок (%) 3
Гратисен период (месеци) 0
Погасителен план анюитетни вноски

Такси и комисиони

Първоначални
Такса кандидатстване 20,00 сума
Такса управление/обработка 1,50 %
Други такси 0,00
Годишни
Годишна такса управление 1,50 %
Други годишни такси 0,00
Месец Дата Главница

Месечна вноска

Такси и комисиони Остатък главница Разход
Лихва Главница Общо
0 14.06.2024 4 760,00 0,00 0,00 0,00 91,40 4 760,00 -4 668,60 
1 14.07.2024 4 760,00 11,90 788,39 800,29 - 3 971,61 800,29
2 14.08.2024 3 971,61 9,93 790,36 800,29 - 3 181,25 800,29
3 14.09.2024 3 181,25 7,95 792,34 800,29 - 2 388,91 800,29
4 14.10.2024 2 388,91 5,97 794,32 800,29 - 1 594,60 800,29
5 14.11.2024 1 594,60 3,99 796,30 800,29 - 798,29 800,29
6 14.12.2024 798,29 2,00 798,29 800,29 - -0,00 800,29