За контакт: 0878 311 509 или office@irisvisia.com

За поддръжка: support@irisvisia.com

Професионален уеб дизайн
English

Уеб сайт на лизинг

Параметри на кредита

Сума 2 760 лв.
Срок на кредита (месеци) 6
Промоционален период (месеци) 0
Промоционална лихва (%) 0,00
Лихва за останалия срок (%) 3
Гратисен период (месеци) 0
Погасителен план анюитетни вноски

Такси и комисиони

Първоначални
Такса кандидатстване 20,00 сума
Такса управление/обработка 1,50 %
Други такси 0,00
Годишни
Годишна такса управление 1,50 %
Други годишни такси 0,00
Месец Дата Главница

Месечна вноска

Такси и комисиони Остатък главница Разход
Лихва Главница Общо
0 01.12.2023 2 760,00 0,00 0,00 0,00 61,40 2 760,00 -2 698,60 
1 01.01.2024 2 760,00 6,90 457,13 464,03 - 2 302,87 464,03
2 01.02.2024 2 302,87 5,76 458,28 464,03 - 1 844,59 464,03
3 01.03.2024 1 844,59 4,61 459,42 464,03 - 1 385,17 464,03
4 01.04.2024 1 385,17 3,46 460,57 464,03 - 924,60 464,03
5 01.05.2024 924,60 2,31 461,72 464,03 - 462,88 464,03
6 01.06.2024 462,88 1,16 462,88 464,03 - -0,00 464,03