За контакт: 0878 311 509 или office@irisvisia.com

За поддръжка: support@irisvisia.com

Професионален уеб дизайн
English

Уеб сайт на лизинг

Параметри на кредита

Сума 1 770 лв.
Срок на кредита (месеци) 6
Промоционален период (месеци) 0
Промоционална лихва (%) 0,00
Лихва за останалия срок (%) 3
Гратисен период (месеци) 0
Погасителен план анюитетни вноски

Такси и комисиони

Първоначални
Такса кандидатстване 20,00 сума
Такса управление/обработка 1,50 %
Други такси 0,00
Годишни
Годишна такса управление 1,50 %
Други годишни такси 0,00
Месец Дата Главница

Месечна вноска

Такси и комисиони Остатък главница Разход
Лихва Главница Общо
0 22.09.2023 1 770,00 0,00 0,00 0,00 46,55 1 770,00 -1 723,45 
1 22.10.2023 1 770,00 4,43 293,16 297,59 - 1 476,84 297,59
2 22.11.2023 1 476,84 3,69 293,89 297,59 - 1 182,94 297,59
3 22.12.2023 1 182,94 2,96 294,63 297,59 - 888,31 297,59
4 22.01.2024 888,31 2,22 295,37 297,59 - 592,95 297,59
5 22.02.2024 592,95 1,48 296,10 297,59 - 296,84 297,59
6 22.03.2024 296,84 0,74 296,84 297,59 - -0,00 297,59